A 2023. évi C. törvény előírásai szerint 2025. január 1-je után felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri tevékenység az építés területén csak kamarai tagsággal és jogosultsággal végezhető.

A jogosultsággal rendelkezőknek a törvény e részének hatályba lépését (2024. október 1.) követően kérvényezniük kell kamarai tagfelvételüket.

Ezt a folyamatot áttekintendő, arra hívjuk fel szíves figyelmét, hogy

  • a Kamarába a felvételét Önnek kell kezdeményeznie, az nem automatikus folyamat;
  • ha a törvény hatályba lépését követő 90 napon belül (azaz 2024. év végéig) nem kezdeményezi a felvételt, ezeket a jogosultságait nem gyakorolhatja;
  • a felvételt a lakóhelye szerint illetékes területi vármegyei kamaránál kell kezdeményeznie;

amennyiben az Ön meglévő FMV, ME, TÉ jogosultságait a Zala Vármegyei Mérnöki Kamara tartja nyilván, de lakóhelye nem Zala vármegyében van, kérjük az adatváltozást a lakcímkártya lakóhely adatait tartalmazó oldalának megküldésével bejelenteni szíveskedjen.

Kérjük a felsőfokú végzettséggel rendelkező szakmagyakorlókat, hogy a torlódások elkerülése érdekében az ősz folyamán kérelmezzék tagfelvételüket!

A jelentkezéshez szükséges űrlapot itt érik el:

https://www.zalavmk.hu/www-uploads/2023/06/mernoki_kamarai_jelentkezesi_lap.doc

Kérelemhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetve felsőfokú végzettséget tartalmazó oklevelének másolatát csatolni kell.

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a jelentkezési lapon minden esetben tüntessék fel a nyilvántartási számukat!

A kérelem benyújtása díjmentes, és amennyiben a 2024. évi nyilvántartási díjukat rendezték, kamarai tagdíjat csak a 2025. évben kell majd fizessenek.

A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező szakmagyakorlók teendőit és szakmagyakorlásuk feltételeit egy később, várhatóan 2024. őszén megjelenő Kormányrendelet fogja szabályozni, melyről részletes tájékoztatást adunk.