Skip to main content Skip to search

Kamarai díjtáblázat

KAMARAI DÍJTÁBLÁZAT 2024.

A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a 2023. november 24-én megtartott ülésén a hatályos alapszabálya – 6.2. A díj rendszer című fejezet –  szerint módosította a 2024. évre vonatkozó díjakat!

Zala Vármegyei Mérnöki Kamara számlaszáma
UniCredit Bank: 10918001 – 00000109 – 47740004
Tagdíj vagy nyilvántartási díj befizetési határidő: 2024. március 31.

Díjalap: a mindenkori tárgyévet megelőző évre érvényes garantált bérminimum arányában, ezer forintra kerekítve határozta meg.

Alapszabályi hivatkozás Megnevezésdíjalap / tagdíj arányaéves díj mértéke
6.2. (2) a)jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíja a díjalap25% 70 000
6.2. (2) b) jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag tagdíja a díjalap10% 28 000
6.2. (3) a) aa)70 évesnél idősebb kamarai tag tagdíja0%0
6.2. (3) a) ab)30 évesnél fiatalabb kamarai tag tagdíja a tagfelvétel évében, továbbá a tagfelvételt követő két naptári évben0%0
6.2. (3) b)a kamarai tag tagdíja, aki tiszteletbeli tag vagy örökös tag kitüntetést kapott0%0
6.2. (4) a) aa)a jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező 70 évesnél idősebb kamarai tag tagdíja a díjalap15% 42 000
6.2. (4) a) ab)a gyermekvállalással összefüggő ellátásban vagy családtámogatási ellátásban részesülő, jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező kamarai tag tagdíja, a gyermek születését követő három naptári évben a díjalap15% 42 000
6.2. (4) b) ba)tervező gyakornok szakmai címet kapott tag tagdíja a díjalap3%9 000
6.2. (4) b) bb)30 évesnél fiatalabb tag tagdíja és a (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti tagdíjmentességre jogosító időszak már letelt a díjalap3%9 000
6.2. (5)A Kamtv. 25. § (7) bekezdése értelmében a kettős mérnöki, illetve építész kamarai tagok a kedvezményes tagdíjat fizetnek, amelynek mértéke a (2)-(4) bekezdés szerint megállapított tagdíj 70%-a jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag esetében70%49 000
jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal nem rendelkező tag esetében20000
a gyermekvállalással összefüggő ellátásban vagy családtámogatási ellátásban részesülő, jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező kamarai tag esetén, a gyermek születését követő három naptári évben, és a jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező 70 évesnél idősebb kamarai tag esetében29000
tervező gyakornok szakmai címet kapott tag, 30 évesnél fiatalabb tag, és a (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti tagdíjmentességre jogosító időszak már letelt esetében6000
6.2. (7)A névjegyzékben szereplő, tervezői jogosultsággal rendelkező, de kamarai tagsággal nem rendelkező technikusok, valamint a kamarai tagsággal szintén nem rendelkező, de a vonatkozó jogszabályok alapján a területi kamarák által nyilvántartott szakmagyakorlók éves nyilvántartási díja a jogosultsággal vagy tanúsítvánnyal rendelkező tag tagdíjának 80%-a.80%56 000
6.2. (8) A vállalkozások bejelentésének regisztrációs díja és a nyilvántartásba vett vállalkozások éves díja0
6.2. (9) a)tanúsítvány kérelem díja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építészeti-műszaki tervezési és műszaki szakértő jogosultság iránti kérelem díjával azonos,30 000
6.2. (9) b)tervező műszaki ellenőr, tervező gyakornok és mentor szakmai cím kérelem adminisztrációs díja a díjalap3%9 000
6.2. (9) c) az egyéb szakmai cím kérelem eljárási díja a díjalap 25% 70 000
6.2. (9) d)ha a kérelmező egyazon szakmai cím vonatkozásában új szakterületre nyújt be kérelmet, az egyéb szakmai cím kérelem eljárási díja a díjalap10% 28 000
6.2. (9) e) etikai-fegyelmi eljárás, illetve a fellebbezés díja a díjalap25% 70 000
6.2. (9) f) a Továbbképzési Szabályzat szerinti szakmai továbbképzések maximális díja a díjalap7% 21 000