Skip to main content Skip to search

Sáfár Árpád László

Sáfár Árpád László

okleveles építőmérnök, Zala VMK Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke, 2022 év Aranygyűrűs mérnök

Zalaegerszegen született, 1953-ban. Itt végezte középiskolai tanulmányait a Zrínyi Miklós Gimnázium matematika-fizika tagozatán, ahonnét a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karára nyert felvételt. Építőmérnöki oklevelét a vízépítőmérnöki szakon szerezte, 1978-ban. 2002-ben építési műszaki ellenőri bizonyítványt szerzett a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Főiskolai Kar Továbbképző Szakán.

Kivitelezői tevékenységet a Zala Megyei Állami Építőipari Vállalatnál és az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Vállalatnál folytatott 1978-1981-ig.
1981-től jellemzően tervezői, estenként műszaki ellenőri munkákat végzett.

Tervezői gyakorlatát a Zala Megyei Tervező Vállalatnál alapozta meg 1981-1987-ig, majd a Zala Megyei Mezőgazdasági Tervező és Beruházó Vállalatnál szakosztályvezető tervezőként dolgozott 1991-ig.

1991-től saját vállalkozásaiban dolgozott, dolgozik: Vízöntő Kft. (1991-2012.), Vízrajzoló Egyéni Cég (2012-2022.), egyéni vállalkozó, 2022. szeptemberétől.

Pályafutása során alapvetően vízügyi tervezéssel foglalkozott. Munkavégzése túlnyomórészt Zala megye területére terjedt ki, de tervei alapján, és műszaki ellenőri tevékenysége során megvalósultak létesítmények Szeged, Székesfehérvár és Budapest területén, továbbá Miskolc környékén is.

Tervezési tevékenységében települések vízellátása, szennyvízelvezetése és kezelése, illetve csapadékvíz elvezetése képezte a fő vonulatot. A vízközművek mellett gázelosztó hálózatok, út, járda és parkolók tervezésében is részt vett. Tervezett szilárd és folyékony hulladéklerakó telepeket.

Az engedélyezési és kiviteli tervek mellett számos településrendezési terv vízközmű- és földgázellátási szakági munkarészét készítette el.

A Zala Megyei Mérnöki Kamarában a kezdetektől aktív szerepet vállal. Volt alelnök, elnökségi tag, ill. a vízgazdálkodási és vízépítési szakcsoport elnöke.
Jelenleg az Etikai Fegyelmi Bizottság elnöke, továbbá kamaránkat képviseli a Nyugat-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsban.